1 Waarom deze Privacyverklaring?

RF HAMSTORE hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacyverklaring willen wij jou als klant en gebruiker van RF HAMSTORE wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

2 Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website RF HAMSTORE is een initiatief van:

RF HAMDESIGN B.V. , gevestigd aan Gauke Boelensstraat 108, 9203 RS Drachten Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
RF HAMSTORE Gauke Boelensstraat 108, 9203 RS Drachten Nederland +31650882889
F.A. Postmus is de Functionaris Gegevensbescherming van RF HAMSTORE en is te bereiken via e-mail: verkoop@RF HAMSTORE

3 Doel van de verwerking?

 RF HAMSTORE verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online ordermethode.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen en het beheren van jouw account;

 • Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 • Opmerking: Je kunt natuurlijk bezwaar maken tegen het gebruik, verwerking en verzending van je persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, maar de informatie die nodig is om jouw bestelling te verwerken, blijft onaangetast.

 • Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen nadat je een order bij ons hebt geplaatst voor fiscale en commerciële redenen. Na de wettelijke deadline voor het vasthouden hiervan wordt de data verwijderd, tenzij je akkoord gaat met verder gebruik en verwerking van onze dienst.

Bij een bezoek aan de website van www.RF HAMSTORE worden er enkele anonieme gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, locatiegegevens, uur en dag van je bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van RF HAMSTORE bezoekt, ga je impliciet akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als Gebruiker verschaf je bij het aanmaken van een account of de bestelling van een product zelf de persoonsgegevens aan RF HAMSTORE en je kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen RF HAMSTORE. We verzekeren je dan ook dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. RF HAMSTORE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Op verzoek kunnen wij je gratis de persoonsgegevens verschaffen die RF HAMSTORE van jou heeft opgeslagen. Stuur ons een bericht naar: verkoop@RF HAMSTORE Op verzoek is RF HAMSTORE verplicht de persoonsgegevens vrij te geven, aan te passen, te blokkeren of te verwijderen.

4 Wij gebruiken ook cookies!

 Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

5 Rechten van gebruikers

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Een aantal van deze rechten kun je zelf uitoefenen indien je een account hebt op onze website. Overige verzoeken kun je indienen via verkoop@RF HAMSTORE Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen.

5.1 Recht op inzage en rectificatie

 Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens. 

5.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

 Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer: 

 • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

 • Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.  

5.3 Recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

 Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen: 

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.  

5.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. 

5.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming en het recht om een klacht in te dienen

 Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.  

6. Dataveiligheid

 Hoe beschermt RF HAMSTORE je persoonlijke informatie?

Zodra je het winkelmandje wilt afrekenen, klik je op de knop "Naar betalen". Om dit op de meest veilige manier te doen maakt RF HAMSTORE gebruik van hoogwaardige codering dmv door linken naar een beveiligde betaal server van www.mollie.nl  of PayPal.
Hier zijn je persoonlijke gegevens via een beveiligde SSL of TLS-verbinding versleuteld. Dit maakt het uiterst moeilijk en bijna onmogelijk voor onbevoegde personen om de verzonden informatie te bekijken !

PS: Je herkent de toegangsversleuteling in de browser door het gesloten groene hangslot en de aanduiding https:// in het internetadres.

Als je een online account met gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt, wordt je wachtwoord opgeslagen als een zogenaamde ‘hash-waarde’, wat betekent dat we je wachtwoord niet kunnen achterhalen en het niet kunnen doorsturen naar derden. Je online account slaat je adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres op. De rekeningtransacties en bestellingen van ons worden opgeslagen op een aparte server die niet toegankelijk is voor buitenstaanders. Daarom kunnen we je deze informatie niet verstrekken op je online account: veiligheid eerst.

Wat kun je Zelf nog doen voor de beveiliging van je gegevens?

Gebruik altijd alleen beveiligde wachtwoorden en pincodes voor een provider of portal. Een sterk wachtwoord bestaat uit hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en cijfers. Gebruik nooit een beveiligde pincode als je geboortedatum of andere bekende nummergroepen zoals 1234567, enz. Wijzig je wachtwoorden regelmatig.

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and to link to social media. By clicking Yes, you consent to the placement of all cookies as described in our privacy and cookie statement.

Facebook Twitter Pinterest Linkedin